Bantuan Pembangunan MATARAS

Adalah dimaklumkan bahawa dana yang diperlukan telah mencapai sasaran dan dana tersebut telah diserahkan kepada penerima.

KOMPIN sangat menghargai sumbangan anda. Kami berharap para penyumbang dapat terus menyokong usaha kami ke arah membentuk sebuah komuniti yang sejahtera.