Pembangunan Insan

#Kompinhumancare

Aktiviti yang mengumpulkan dan mengagihkan Dana Sumbangan bagi meningkatkan kemahiran dan pengembangan kerjaya serta perniagaan kepada individu terutamanya daripada golongan pelajar dan usahawan mikro yang telah  dikenal pasti memerlukan  bantuan asas.

#Kompinlead

RM655 of RM20,000 raised
RM
Personal Info

Donation Total: RM20.00

Sumbangan Khas

Sumbangan Ikhlas

#Kompindonate

Sumbangan anda melalui KOMPIN akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dan penguasaan serta kemahiran diri dalam  bidang  teknologi maklumat, pendidikan, kesihatan, alam sekitar, pengangkutan  yang semakin canggih.

RM3,605 of RM30,000 raised
RM
Personal Info

Donation Total: RM20.00