Program Khidmat Imigran

#Kompinimigran

Aktiviti yang mengumpulkan dan mengagihkan Dana Sumbangan khusus kepada peserta Program Khidmat Imigran.

#Kompincare

RM608 of RM20,000 raised
RM
Personal Info

Donation Total: RM20.00

Sumbangan Ikhlas

#Kompindonate

Sumbangan anda melalui KOMPIN akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dan penguasaan serta kemahiran diri dalam  bidang  teknologi maklumat, pendidikan, kesihatan, alam sekitar, pengangkutan  yang semakin canggih.

RM3,605 of RM30,000 raised
RM
Personal Info

Donation Total: RM20.00