e-Bantuan

Keperitan dan kesempitan hidup tidak seharusnya dipendamkan. Kongsikan masalah anda kepada kami. Platform e-Bantuan ini diwujudkan  bagi membantu individu atau organisasi yang memerlukan dana untuk tujuan pembangunan insan, komuniti, infrastruktur dan lain-lain bantuan.

Saya memahami dan mengesahkan bahawa maklumat di dalam permohonan ini adalah benar dan tepat. Saya juga bersetuju memberi kebenaran kepada pihak KOMPIN untuk memaparkan permohonan saya kepada umum.

Sumbangan Ikhlas

#Kompindonate

Sumbangan anda melalui KOMPIN akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dan penguasaan serta kemahiran diri dalam  bidang  teknologi maklumat, pendidikan, kesihatan, alam sekitar, pengangkutan  yang semakin canggih.

RM5,262 of RM30,000 raised
RM
Personal Info

Donation Total: RM20.00